Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læringskonferencer og overgange

Læringskonferencer og overgange:   

 

Som en del af skolens evaluerings- og udviklingskultur afholdes der læringskonferencer på udvalgte årgange. 

Når børnene starter i 0. klasse, så finder der en overlevering sted mellem de afgivne børnehaver og skolen. Formålet er at skabe så trygge overgange for både elever og forældre som muligt. 

Ved overgangen fra indskoling til mellemtrinnet og fra mellemtrinnet til overbygningen afholdes læringskonferencer efter opstart på ny årgang. Konferencerne er placeret på bestemte årgange, der er kendetegnet ved, at det er overgangsår fra én afdeling til en anden, hvor den enkelte elev får nye lærere og også på 7. årgang en ny klasse. Konferencen skal sikre det faglige niveau og den sociale trivsel hos alle elever. 

 

Visionen for skolens læringskonferencer er, at alle elever går ud af 9. kl, så de er uddannelsesparate og med en dannelse, der giver dem ambitioner på deres fremtidige liv og uddannelsesliv.

 

Formålet er at sikre et systematisk fokus på elevernes lærings/ og trivsels- progression og et fleksibel system, der sikrer, at vi hurtigt kan sætte ind, så vores vision for eleverne efterleves.

 

Læringskonferencerne har til mål at sikre alle elever højest mulig faglighed og trivsel. Konferencerne afholdes internt på skolen med relevante fagpersoner i form af klassens matematiklærer, dansklærer, skolens matematik- og danskvejleder (både intern og ekstern) og ledelsen deltage (mulig deltagelse af AKT).  

 

Forud for konferencen er der udarbejdet læse/stavetest, mat - test og trivselstest. Disse test opdeles i to kategorier – en der indeholder faglige test, og en der har fokus på trivslen for den enkelte elev. Lærerens faglige og sociale observationer er af mindst ligeså stor betydning for at lave en handleplan for den enkelte elev. 

På selve konferencen gennemgås den enkelte elevs data og lærerens observationer af fagpersonerne. Der træffes afgørelse, om der skal iværksættes ekstra tiltag for den enkelte elev på selve konferencen. 

Den enkelte klasselærer vil efterfølgende informere forældre og elev, hvis der iværksættes tiltag som matematikskub, trivselstiltag eller andet, der kan have indflydelse på den enkelte elevs skolegang.

 

Konferencen står som beskrevet på disse tre ben: 

 

  • Sociale test 

  • Faglige test 

  • Observationer fra lærere 

 

For at følge den videre progression fra 4. årgang og 7. årgangs konferencer følger de enkelte faglærere op med sociale test, faglige test og observationer på 5-6 årgang og 8-9 årgang. 

 

Når det er relevant inddrages læringskonferencerne til skole-hjem samtalerne.