Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

4-skolesamarbejdet og 4-skoledagen

4-skolesamarbejdet og 4-skoledagen.

 

4-skolesamarbejdet er et samarbejde mellem de fire skoler, der sender elever i overbygningen på Videbæk Skole.

De fire skoler er Fjelstervang, Nr. Vium-Troldhede, Vorgod-Barde og Videbæk Skole.

Når eleverne går i 3. til 6. klasse, samles de til en 4-skoledag på tværs af skolerne. Herunder kan ses hvor eleverne samles.

3. klasserne samles i Vorgod-Barde

4. klasserne samles i Fjelstervang

5. klasserne samles i Nr. Vium-Troldhede

6. klasserne samles i Videbæk

For at sikre, at alle elever har mulighed for at deltage i 4-skoledage, arrangere skolerne bustransport for alle elever.

4-skoledagen er placeret i foråret, og har til formål at skabe sociale relationer mellem eleverne. Dette gøres for at skabe størst mulig tryghed for eleverne, så overgangen til 7. klasse bliver så tryg som mulig.

I starten af et nyt kalenderår vil der være en eftermiddag, hvor kommende elever og forældre til 7. klasse, har mulighed for at komme og se Videbæk Skole.

 

Dannelse af nye 7. klasser

Efter 6. klasse laves der helt nye 7. klasser på Videbæk Skole, hvor eleverne fra de fire skoler blandes.

Inden de nye klasser dannes, har eleverne mulighed for at komme med ønsker til kommende klassekammerater. Hver elev får en seddel med hjem, hvor den enkelte skal udfylde ønsker sammen med sine forældre. Det er kun muligt at vælge kammerater til og ikke fra på ønskesedlen. Eleverne har mulighed for at ønske op til fem andre elever, som de gerne vil i klasse med. De fem kammerater som ønskes, er i prioriteret rækkefølge. Det er ledelsen på Videbæk Skole, der laver de nye klassesammensætninger. Disse klassesammensætninger laves bl.a. ud fra afgivende skoles input og elevønskerne - det garanteres, at hver elev får mindst et af ønskerne til en klassekammerat opfyldt. De nye klassesammensætninger offentliggøres den samme dag på alle fire skoler.

I nær forbindelse med offentliggørelsen af klasserne, afholdes et fyraftensmøde på Videbæk Skole, for både elever og forældre. Her vil eleverne samles til nogle sociale aktiviteter i deres kommende klasser, sammen med de kommende klasselærere. Forældrene vil samtidig få information om Videbæk Skole af skoleledelsen.

Endvidere er der en overleveringssamtale mellem afgivende og modtagende skole/lærer umiddelbart før sommerferien eller efter sommerferien, men før opstart med elever. Denne samtale har til formål, at give størst mulig viden om den enkelte elev. Dette er vigtig for, at den modtagende lærer kan forsøge at skabe de bedste rammer for den enkelte elev. Alle skoler har før klassedannelsen haft mulighed for at give deres besyv med i forhold til gode konstellationer.